ПАУЗА

Инспекторатот на град Скопје изврши вондреден инспекциски надзор во просториите на ЈП Македонски Шуми

ECA
Loading...

Инспекторатот на град Скопје преку Инспекторите за животна средина изврши вондреден инспекциски надзор во просториите на ЈП Македонски Шуми.

Издадена е забрана за користење на котелот на нафта, ќе се направат мерење на концентрација на загадувачи супстанции и цврсти честички-вкупна прашина во отпадни гасови од стационарен емитер.

извор:скопјеинфо.мк

Loading...