Како се Произведува Виното (видео)

Откако ќе заврши процесот на создавање на виното, тоа продолжува да оди низ мали органски промени, со крајна цел да постане највкусно што е возможно.